Discrimineert Nederland mensen met een beperking?

In 2016 ratificeerde Nederland het VN-Verdrag Handicap. Maar Nederland houdt zich 5 jaar later nog altijd niet aan zijn eigen beloftes uit dat verdrag. Dat ontdekten wij in ons onderzoek naar toegankelijkheid voor Pointer en Vrij Nederland. Mensen met een beperking zijn nog altijd eenzamer, armer en depressiever dan mensen zonder beperking. Niet alleen vanwege hun beperking, maar ook omdat ze worden buitengesloten door de samenleving.

Publicaties:

‘Is er wel plek voor mij in onze samenleving?’
Twee derde van de mensen met een beperking vindt dat de Nederlandse maatschappij onvoldoende is toegerust op het laten meedraaien van mensen met een beperking. In het openbaar vervoer, de horeca, de arbeidsmarkt en het onderwijs: overal pakt de overheid haar plicht om de positie van mensen met een beperking te verbeteren niet serieus genoeg op. Ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties en beleidsmakers komen aan het woord in onze reportage voor Pointer. 

Liever lezen? De transcriptie van de uitzending vind je hier.

‘Het VN-verdrag Handicap is een wassen neus’
Sinds 2016 is het in Nederland verboden om direct of indirect onderscheid te maken tussen mensen met en zonder handicap. Dat klinkt logisch en inclusief. Maar de realiteit is dat de positie van mensen met een beperking in vijf jaar tijd op z’n best gelijk is gebleven, concluderen we in ons eerste (luister)artikel voor Vrij Nederland, waarvoor we ook een versie in eenvoudiger taal schreven.

‘Ik wil als volwaardig worden gezien’
Nederland is niet voldoende toegankelijk voor mensen met een beperking. Wat zijn de emotionele, sociale en psychische gevolgen daarvan voor deze groep? Dat zochten we uit in ons vervolgartikel voor Vrij Nederland, met ook weer een luisterversie en een versie in eenvoudiger taal.

Duurzaam leven en een handicap gaan vaak niet samen
Verreweg de meeste mensen met een beperking maken zich zorgen om het klimaat én zouden graag duurzamer leven, blijkt uit ons onderzoek voor Pointer. Helaas zijn groenere keuzes, van minder plastic gebruik tot elektrisch vervoer, vaak niet toegankelijk voor mensen met een beperking. 

Ook interessant

Samenleving

Stem van Brabant

Op wie stemmen Brabanders bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart? En waarom? In aanloop naar